SHOW UP

SHOW UP

RØM

2018Udstillingen skabes på denne baggrund først til selve ferniseringen, hvor SHOW UP  løbende vil tage form i takt med, at kunstnerne ankommer med deres værker. Det vides ikke på forhånd, hvor mange af de 55 inviterede samtidskunstnere, der rent faktisk dukker op med et værk på ferniseringsdagen, ligesom der ikke er en egentlig kurator til at facilitere installeringen af udstillingen. Det skal kunstnerne i samspil selv stå for.

 

Tanken er opstået som en konsekvens af, at meget af den energi, der er lagt i en udstilling, bliver frigivet til selve ferniseringen i forhold til resten af udstillingsperioden. Til ferniseringen er kunstneren/kunstnerne som regel til stede. Her kan man spørge ind til værkerne. Her drikker man et glas vin og taler om udstillingen. Man skaber nye forbindelser, møder sine kollegaer og måske en gammel ven. Der er kort sagt god energi til ferniseringen på en

kunstudstilling.

RØM vil med SHOW UP gerne gøre dette energiske tidsrum, som det flygtige moment, det er, til den centrale del af udstillingen. Dét at installere sit værk på en udstilling er en følsom proces: Hvordan vil det se ud? Hvad siger de andre? Er jeg selv tilfreds? Derfor vil det forhåbentlig også skabe nogle anderledes konstellationer og sammenstød i udstillingsrummet, at alle kunstnere skal møde personligt op og selv sørge for ophængingen af sit værk. Hvilket højst sandsynligt også vil afføde en masse gode samtaler på kryds og tværs.

SHOW UP  bliver en hyldest til diversiteten i samtidskunsten og det intuitive aspekt ved skabelsen af en udstilling. Og det vil uden tvivl blive en smule kaotisk, hvilket også er det interessante ved konceptet. For som en afspejling af RØMs midlertidige udstillingsrum søges netop, hvordan de momentane energier vil udmønte sig i en udstillingsform som denne.

SHOW UP kan opleves til og med den 28.04.2018
LÆS MERE HER:

IDOART

KUNSTEN.NU